top of page

TAM GÜN EĞİTİM

YAYGIN GELİŞİMSEL DESTEK 

Akyılmaz Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi olarak Özel Destek ihtiyacı olan tüm öğrencilerimize destek programları sağlamaktayız 

YAYGIN GELİŞİMSEL DESTEK EĞİTİM PROGRAMI
 

Yaygın gelişimsel bozukluklar; erken çocukluk döneminde başlayan sosyal beceri, dil gelişimi ve davranış alanında uygun gelişmeme 
veya kaybın olduğu bir grup psikiyatrik bozukluktur. Genel olarak bu bozukluklar gelişimin bir çok alanını etkilerler ve süreğen işlev  bozukluklarına yol açarlar. 
Bu bozuklukların en iyi bilineni otistik bozukluk (infantil otizm olarak da bilinir) olup; karşılıklı sosyal etkileşimde, sözel iletişimde bozukluklar ve basmakalıp stereotipik davranış örüntüsü ile karakterizedir.

İnfantil otizm kavramını ilk kez Leo Kanner tarafından 
1943 yılında tıp literatürüne kazandırılmış ve 1980'e kadar bu terim kullanılmıştır. 1980 öncesinde Amerikan Psikiyatri Birliğinin sınıflandırmasında yaygın gelişimsel bozukluklar çocukluk şizofrenisinin bir alt tipi olarak sınıflandırılmaktaydı. Amerikan Psikiyatri Birliği, 1994 yılında yaygın gelişimsel bozuklukları 5 bozukluktan oluşan bir grup olarak sınıflandırmıştır. 
Bunlar: 
1.Otizm(Otistik Bozukluk )
2.Rett Bozukluğu 
3.Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu 
4.Asperger Bozukluğu 
5.Başka türlü adlandırılmayan yaygın gelişimsel bozukluk

bottom of page