Otizm Belirtileri ve Fizyoterapisi

Otizm spektrum bozuklukları (OSB) nörogelişimsel bir bozukluktur. Belirtiler erken çocukluk çağında başlar. Sosyal-iletişimsel alanda yetersizlikler ve sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar ile seyretmektedir.     Otizm, yaygın gelişimsel bozuklukların içerisinde bulunan bir hastalıktır. Yaygın gelişimsel bozuklukları içinde bulunan diğer hastalıklar; Rett Sendromu Asperger Sendromu Çocukluk Disintegratif Bozukluk Yaygın Gelişimsel Bozukluk- Hiçbir Sınıflamaya Girmeyen (PDD-NOS)     Otizm, yaşam boyu …

Daha fazla oku Otizm Belirtileri ve Fizyoterapisi

Gelişimsel Değerlendirme Testleri Nelerdir ?

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP), özel ihtiyaçları olan bir kişinin Akyılmaz rehabilitasyonuna ilk adımını attığı ilk günden itibaren hazırlanmaktadır. Özel ihtiyaçları olan kişilerin işlevselliğini belirlemek için, Avrupa’da başarılı modeller için çeşitli değerlendirme süreçlerinden geçmek gerekir. İlk aşamada, eğitimin özellikleri ve bireylerin mevcut performans düzeylerini belirledik. İkinci aşamada, kontrol listeleri kullanılarak bireylerin ihtiyaçları belirlenir ve üçüncü aşamada, …

Daha fazla oku Gelişimsel Değerlendirme Testleri Nelerdir ?