Otizm Belirtileri ve Fizyoterapisi

Otizm spektrum bozuklukları (OSB) nörogelişimsel bir bozukluktur. Belirtiler erken çocukluk çağında başlar. Sosyal-iletişimsel alanda yetersizlikler ve sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar ile seyretmektedir.     Otizm, yaygın gelişimsel bozuklukların içerisinde bulunan bir hastalıktır. Yaygın gelişimsel bozuklukları içinde bulunan diğer hastalıklar; Rett Sendromu Asperger Sendromu Çocukluk Disintegratif Bozukluk Yaygın Gelişimsel Bozukluk- Hiçbir Sınıflamaya Girmeyen (PDD-NOS)     Otizm, yaşam boyu …

Daha fazla oku Otizm Belirtileri ve Fizyoterapisi

Otistik Çocukların Taklit Becerisi Nelerdir?

Otistik çocuklarda taklit etme becerisine ilişkin şu çalışmalara rastlanmıştır. Hotten, Coron 2005’te yaptıkları çalışmayla otizmin aileleri nasıl etkilediklerini belirlemeye çalışmışlar, ingiltere’de sosyo-ekonomik durumu düşük 21 ailenin görüşlerini almışlardır. 21 çocuğun yaşları 3 ile 16 arasındadır. Çocukların 17’si erkek ve 4’ü kızdır. 15 sorudan oluşan görüşme soruları hazırlanmış ve bu sorular üç bölümde toplanmıştır. Birinci bölümde …

Daha fazla oku Otistik Çocukların Taklit Becerisi Nelerdir?

Özel Eğitim Uygulamaları Nelerdir ?

Akyılmaz rehabilitasyon merkezinde zihinsel yetersizliği ve konuşma dilinde güçlük çeken bireylerin eğitilmesinde, otizm spektrum bozukluğu yaşayan bireylerde merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan bağımsız bir araştırma kuruluşu olan (Ulusal Otizm Merkezi – NAC ve Ulusal Mesleki Gelişim Merkezi – NPDC) yaptığı araştırmalar ve derlemeler sonucunda yazılan raporlar kapsamında bilimsel dayanağı almış yada halen araştırılan bilimsel yöntem …

Daha fazla oku Özel Eğitim Uygulamaları Nelerdir ?