Otistik Çocukların Taklit Becerisi Nelerdir?

Otistik çocuklarda taklit etme becerisine ilişkin şu çalışmalara rastlanmıştır. Hotten, Coron 2005’te yaptıkları çalışmayla otizmin aileleri nasıl etkilediklerini belirlemeye çalışmışlar, ingiltere’de sosyo-ekonomik durumu düşük 21 ailenin görüşlerini almışlardır. 21 çocuğun yaşları 3 ile 16 arasındadır. Çocukların 17’si erkek ve 4’ü kızdır. 15 sorudan oluşan görüşme soruları hazırlanmış ve bu sorular üç bölümde toplanmıştır. Birinci bölümde …

Daha fazla oku Otistik Çocukların Taklit Becerisi Nelerdir?

Gaziantep Aile ve Eğitim Danışmanlığı Nedir ?

Her hangi bir konu da özel gereksinimleri olan aile üyelerinin bilgi ve becerilerinin teorik ve uygulamalı eğitimlerle desteklenerek becerilerin artırılması için tasarlanmış bir girişimdir.. Psikoloji alanında da kullanılan bu tip terapi yöntemleri aile üyelerinde oluşan kaygılanma, stres, depresyon ve kişilik bozukluğu vs. durumlarını hafifletmek için bu projeye başvurulmuştur. Bu danışmanlıktan faydalanan ebeveynlerin fayda gördüğü ve …

Daha fazla oku Gaziantep Aile ve Eğitim Danışmanlığı Nedir ?